Gladioler

Wikipedia  
 

Gladioler är på samma sätt som Dahlia en knölväxt som bör grävas upp varje höst. Däremot har jag lyckats få Gladioler att övervintra här på Öland.

Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladiolus { }
Gladioler { }
Gladioler { Men de flesta Gladiolerna bryts av eftersom de blir så höga. Jag kan ju inte vara där dygnet runt och skydda dem mot detta öde. }
Men de flesta Gladiolerna bryts av eftersom de blir så höga. Jag kan ju inte vara där dygnet runt och skydda dem mot detta öde.
Gladioler { Märkligt detta - Gladioler som blommar för fjärde året! }
Märkligt detta - Gladioler som blommar för fjärde året!
Gladioler { Dessa Gladioler låg dessvärre ner på marken, men jag har bundit upp dem. Några Gladioler hade gått av i regnet och blåsten. }
Dessa Gladioler låg dessvärre ner på marken, men jag har bundit upp dem. Några Gladioler hade gått av i regnet och blåsten.
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { Vackra Gladioler. }
Vackra Gladioler.
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Gladioler { }
Lupiner och Gladioler. { Dessa flyttades från andra rabatter i början av september. Lupinerna tog ny fart och har faktiskt blommat igen. Gladiolerna sattes nog alldeles för sent för dom har inte blommat i år. Och nästa år lär vi inte få se dem...
 }
Dessa flyttades från andra rabatter i början av september. Lupinerna tog ny fart och har faktiskt blommat igen. Gladiolerna sattes nog alldeles för sent för dom har inte blommat i år. Och nästa år lär vi inte få se dem...
Lupiner och Gladioler { }
Lupiner och Gladioler { Här är landet som så småningom blev 'Staket Extra'. }
Här är landet som så småningom blev 'Staket Extra'.