Solhattar

Wikipedia  
 

Dessa blev jag tvungen att rensa bort, eftersom jag ville ha andra växter på den aktuella platsen.

2010

Solhattar { }
Solhattar { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Rudbeckior { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhatt { }
Solhattar { }
Solhattar { Jag har ca 50 stycken Solhattar, som snart skall planteras om. }
Jag har ca 50 stycken Solhattar, som snart skall planteras om.