Solhattar

Wikipedia  
 

Dessa blev jag tvungen att rensa bort, eftersom jag ville ha andra växter på den aktuella platsen.
Solhattar 2014

Solhattar 2013

Solhattar 2012

Solhattar 2011

Solhattar 2010

Solhattar 2009

Solhattar 2008

Solhattar 2007