Nävor

Wikipedia  
 

Jag började med Blodnäva (Geranium Sanguineum) som väl i det närmaste får klassas som en marktäckare. Sedan skaffade jag även några plantor ' Trädgårdsnäva' med blåa blommor, som jag tror ibland även kallas för Midsommarblomster.

Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { Blodnäva }
Blodnäva
Blodnäva { Blodnäva }
Blodnäva
Blodnäva { Blodnäva }
Blodnäva
Blodnäva { Blodnäva }
Blodnäva
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { Som en liten parabol mot skyn.                }
Som en liten parabol mot skyn.
Näva { Som en liten parabol mot skyn. }
Som en liten parabol mot skyn.
Blodnäva och Sömntuta { }
Blodnäva och Sömntuta { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Sömntuta och Blodnäva { Här är egentligen en Hortensia men Blodnävan och de självsådda Sömntutorna har fullständigt tagit över.                }
Här är egentligen en Hortensia men Blodnävan och de självsådda Sömntutorna har fullständigt tagit över.
Sömntuta och Blodnäva { Här är egentligen en Hortensia men Blodnävan och de självsådda Sömntutorna har fullständigt tagit över.                }
Här är egentligen en Hortensia men Blodnävan och de självsådda Sömntutorna har fullständigt tagit över.
Näva { Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.                }
Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.
Näva { Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.                }
Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.
Näva { Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.                }
Dessa bilder är tagna en mulen junidag, strax innan regnet.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.                }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.                }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.                }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.                }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.                }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare. }
Blodnävan är i full blom. Den har nog aldrig varit så här fin tidigare.
Blodnäva { Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.                }
Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.
Blodnäva { Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.                }
Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.
Blodnäva { Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.                }
Här vid Björken blommar just nu Blodnäva samt Iris (Germanica). Här blir det som synes en massa Liljor snart.
Blodnäva { Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor. }
Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor.
Blodnäva { Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor. }
Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor.
Blodnäva { Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor. }
Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor.
Blodnäva { Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor. }
Undertill vid Björken har jag Blodnäva, Geranium Sanguineum. Den är tänkt att täcka jorden i rabatten under alla Trädliljor.
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { Blå                }
Blå
Trädgårdsnäva { Blå                }
Blå
Trädgårdsnäva { Blå                }
Blå
Trädgårdsnäva { Blå                }
Blå
Trädgårdsnäva { Blå }
Blå
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Näva { }
Näva { }
Näva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva {                Trädgårdsnäva i samma land ger gula och blå färger tillsammans. }
Trädgårdsnäva i samma land ger gula och blå färger tillsammans.
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { Trädgårdsnäva har jag tillsammans med dessa sömntutor. }
Trädgårdsnäva har jag tillsammans med dessa sömntutor.
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva & Sömntuta { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Sömntuta & Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Trädgårdsnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }
Blodnäva { }