Lupin

Wikipedia  
 

Jag hade tidigare mängder av Lupiner (Lupinus X Regalis), men idag finns  bara en planta. Den vilda Lupinen klassas i Sverige som en sk invasiv art som inte får/bör odlas.

Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { En sen Lupin. Lupinus x Regalis, Regnbågslupin.                }
En sen Lupin. Lupinus x Regalis, Regnbågslupin.
Lupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Lupin { }
Lupin {                Detta tycker jag är den vackraste färgkombinationen. }
Detta tycker jag är den vackraste färgkombinationen.
Lupin { }
Lupin {                En liten ovanlig #lupin i röd-rosa nyanser. }
En liten ovanlig #lupin i röd-rosa nyanser.
Lupin { }
Lupin { }
Lupin {                #regnbågslupin klassas av grannen som ogräs, men jag tycker den är vacker! }
#regnbågslupin klassas av grannen som ogräs, men jag tycker den är vacker!
Lupin {                Lupinerna har börjat blomma. }
Lupinerna har börjat blomma.
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { Utanför växer Lupiner }
Utanför växer Lupiner
Lupiner { Här på utsidan av staketet kommer det snart att blomma Lupiner. }
Här på utsidan av staketet kommer det snart att blomma Lupiner.
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { Den här färgkombinationen blev extra häftig. }
Den här färgkombinationen blev extra häftig.
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Regnbågslupin 'Russel Strain' { }
Lupiner { Regnbågslupin 'Russel Strain' }
Regnbågslupin 'Russel Strain'
Lupin { Regnbågslupin 'Russel Strain' }
Regnbågslupin 'Russel Strain'
Lupin { Regnbågslupin 'Russel Strain' }
Regnbågslupin 'Russel Strain'
Lupin { Regnbågslupin 'Russel Strain' }
Regnbågslupin 'Russel Strain'
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { Mera Lupiner. Tanken är att de skall täcka staketet från utsidan - då slipper jag måla om det! }
Mera Lupiner. Tanken är att de skall täcka staketet från utsidan - då slipper jag måla om det!
Lupiner { Lupiner, jag älskar denna blomma som grannen kallar ogräs. }
Lupiner, jag älskar denna blomma som grannen kallar ogräs.
Lupin { En Gul-blå Lupin }
En Gul-blå Lupin
Lupiner { Lupiner, Lupiner, Lupiner... De växer som ogräs!! }
Lupiner, Lupiner, Lupiner... De växer som ogräs!!
Lupiner { Mera Lupiner... }
Mera Lupiner...
Lupin { En vacker Lupin i närbild. }
En vacker Lupin i närbild.
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { Gul och Lila Lupin. }
Gul och Lila Lupin.
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { Här är en annan säregen färgkombination. }
Här är en annan säregen färgkombination.
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { Jaha, ännu en Lupin som slår ut i Augusti - en vacker Gul/Blå färgkombination. }
Jaha, ännu en Lupin som slår ut i Augusti - en vacker Gul/Blå färgkombination.
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { En Lupin. }
En Lupin.
Lupiner { Intill staketet finns en frörabatt, där det fn syns mest blad av Lupin. }
Intill staketet finns en frörabatt, där det fn syns mest blad av Lupin.
Lupin { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupin { }
Lupiner { }
Lupiner { }
Lupinlandet { }
Lupiner { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Lupin { }
Lupin i november! { Lupinen har nästan blommat över. Man måste väl ändå anse det vara exceptionellt att ha blommande lupiner i november! }
Lupinen har nästan blommat över. Man måste väl ändå anse det vara exceptionellt att ha blommande lupiner i november!
Lupin i november! { Ð
Ð"
Lupiner och Gladioler. { Dessa flyttades från andra rabatter i början av september. Lupinerna tog ny fart och har faktiskt blommat igen. Gladiolerna sattes nog alldeles för sent för dom har inte blommat i år. Och nästa år lär vi inte få se dem...
 }
Dessa flyttades från andra rabatter i början av september. Lupinerna tog ny fart och har faktiskt blommat igen. Gladiolerna sattes nog alldeles för sent för dom har inte blommat i år. Och nästa år lär vi inte få se dem...
Lupiner { }
Lupinlandet { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Lupiner och Gladioler { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Staket, extra (lupinlandet) { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Regnbågslupin { }
Lupiner och Gladioler { Här är landet som så småningom blev 'Staket Extra'. }
Här är landet som så småningom blev 'Staket Extra'.
Lupin { En Lupin i närbild. }
En Lupin i närbild.
Lupin { }
Lupin { En Lupin som jag planterade om. Den fick för sig att det var vår på nytt! }
En Lupin som jag planterade om. Den fick för sig att det var vår på nytt!