Gladioler

Wikipedia  
 

Gladioler är på samma sätt som Dahlia en knölväxt som bör grävas upp varje höst. Däremot har jag lyckats få Gladioler att övervintra här på Öland.
Gladioler 2020

Gladioler 2018

Gladioler 2014

Gladioler 2008

Gladioler 2007

Gladioler 2006

Gladioler 2005