Gladioler

Wikipedia  
 

Gladioler är på samma sätt som Dahlia en knölväxt som bör grävas upp varje höst. Däremot har jag lyckats få Gladioler att övervintra här på Öland.

2020

Gladioler {  }
Gladioler {  }