Astrar

Wikipedia  
 

Jag har tidigare haft flera olika typer av Astrar. De sista tog jag bort under stora vedermödor, eftersom de hade en tendens att breda ut sig och tränga undan allt annat jag hade tänkt ha i samma rabatt. Just nu har jag nog bara en enda hobbe med Early Blue kvar. Den håller sig inom rimlig storlek och blir heller inte så hög. Andra Astrar kan bli 2m höga!
Astrar 2019

Astrar 2018

Astrar 2017

Astrar 2013

Astrar 2012

Astrar 2011

Astrar 2010

Astrar 2009

Astrar 2008

Astrar 2007

Astrar 2006