Ölandstok

Wikipedia  
 

Vad passar bättre att ha i en trädgård på Öland, om inte en Ölandstok?!

2015

Ölandstok {  }