Peter Lindquist
Klicka för större bild


Peter Lindquist
Funktionsansvarig, Systemteknik (retired)

Sjöfartsverket
Norrköping

SAR-avdelningen

Stab Systemledning

 

Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017

 

Ja fast inte längre! Jag gick i pension 2019-01-31, då jag fyllde 60 år!

Denna sida handlar om min tidigare yrkesroll. Syftet med den här enskilda sidan är att ge utomstående bakgrundsinformation om mig som person. I övrigt har jag en egen blogg och finns både på Facebook och Twitter.

Jag började som radiotelegrafistkustradiostationen Göteborg Radio 1983. Där jobbade jag sedermera som Sjöräddningsledare. Successivt började jag även arbeta med vissa av de tekniska systemen där - såsom informationssystem, kustradiosystem samt telefonsystem.

Sjöräddningscentralen togs över av Sjöfartsverket 1995 och flyttades 1:a april samma år till nuvarande lokaler på Käringberget i Göteborg. Jag var synnerligen aktiv och engagerad i tillkomsten av denna central.

Jag arbetade vidare som sjöräddningsledare fram till 1998, då jag av olika skäl fortsatte att arbeta endast med de tekniska frågorna - i egenskap av IT-samordnare.  Från 1998 och fram tills 2011 har jag jobbat heltid med tekniken och ryckt in ibland som presstalesman. Från och med sommaren 2012 blev jag åter "operativ" i viss mån. Från 2014 jobbade jag åter enbart administrativt.

Från och med våren 2014 flyttade jag till Sjöfartsverkets Huvudkontor ("Norrköpingskontoret"). Detta innebar en delad tjänst mellan SAR-staben och Systemteknik. I det senare fallet arbetade jag nästan uteslutande med Kustradiosystemet.

Jag arbetade som Funktionsansvarig för SystemteknikSjöfartsverket (som ansvarar för Sjö- och Flygräddning i Sverige), Sjö- och Flygräddningsavdelningen, Stab Systemledning. Mina arbetsuppgifter var i första hand att fungera som systemansvarig eller samordnare för våra IT-system (se nedan för ytterligare information).

När det gäller vilka tekniska system jag arbetat med, kan nämnas:

Jag har skrivit en längre artikel om min tid inom Sjö- och Flygräddningen: Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken. Du kan även ladda ner och visa mitt bildspel.

Jag har även flera gånger fungerat som presstalesman vid större sjö- och flygräddningsinsatser.

JRCCs pressnummer är från och med 2017-12-04 : 0771 - 409 009

Vill du läsa mera om Sjö- & Flygräddningen i Sverige, läs då vidare på Sjöfartsverkets webbplats:

Förväxla oss inte med Sjöräddningssällskapet, som är en ideell organisation som medverkar som resurs i en stor del av insatserna.

 [stats/feedjit/include.htm]