SM5GXQ
Rubrik Beskrivning
SM5GXQ Repeaterlogik Beskrivning av logikens funktioner och kommandon.
Samtrafik DMR-brygga, Internationella SvxLink
Kortnummer Kortnummerlista för EchoLink
SvxLink Beskrivning av SvxLink
Svx Portal Sverige Status för det svenska SvxLink-nätverket
Svx Portal UK Status för SvxLink-nätverket i UK.
Svx Portal Thüringen Link Status för SvxLink-nätverket Thüringen Link.
EchoLink Beskrivning av EchoLink
Bildspel 2021 Beskrivning av repeatersystemet
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ
Installation och Konfiguration av SvxLink Script och exempel-config
SK7RFL.se Utförlig beskrivning av SvxLink
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.
SvxLink Sverige Facebook-grupp
DMR, D-star och YSF på SM5GXQ Simplexnod Beskrivning av bryggningsfunktionerna.
Överkurs Länkningar och Bryggningar i detalj.

 

SM5GXQ Simplex-nod

SvxLink - DMR - EchoLink - YSF

Norrköping 145,2375 (oktober-april)
Färjestaden 145,2375
(maj-oktober)

Obs: Analog FM över radio endast.
 

Följ SvxLink-trafiken över SM5GXQ Simplexnod i realtid


SM5GXQ är uppkopplad mot det svenska SvxReflektor-nätverket.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • SM5GXQ är även ansluten till andra reflektorer, t ex en internationell reflektor i UK samt Funknetz.de i Tyskland.
 • Godtycklig talgrupp kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 91tg.
 • Talgrupp som aktiveras manuellt från radiosidan routas automatiskt till rätt reflektor.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.
Talgrupp Beskrivning Reflektor
91 WW Svensk Nationell Reflektor
92 Europa
235 UK
927 Norden
924 Svenska språket
240 Sverige
24020 SK2SSA bulletin (söndagar 20:00)
24033 SK3SSA bulletin (söndagar 21:00)
2405 SM5
240501 SK5BN
2407 SM7
24070 SK7SSA bulletin (söndagar 09:00)
24078 Clustertalgrupp SK7RFL - SK7RN
2407364 SK7RN (torsdagar 19:00)
2407151 SK7JL
24098 Tekniksnack
2405174 SM5GXQ
24078 Öland (nödtrafik). SK7RFL
2 Inkommande EchoLink
6 SK7RFL DMR 240721
2 Inkommande EchoLink SK5BN
91 WW UK Reflector
92 Europa
235 UK
927 Norden
924 Svenska språket
240 Sverige
2405 SM5
2407 SM7
24078 Öland
2405174 SM5GXQ
91 WW Funknetz.de
92 Europa
235 UK
927 Norden
924 Svenska språket
240 Sverige
2405 SM5
2407 SM7
2405174 SM5GXQ
2 Inkommande EchoLink SM5GXQ
6 Inkommande DMR

Normalt kan endast en reflektor vara aktiv samtidigt, men
  - SM5GXQ bryggar talgrupperna 91, 92 och 2405174 mellan det svenska och internationella SvxLink-nätet.
  - EchoLink, DMR och SvxLink kan vara aktiva samtidigt på talgrupp 2405174.

SM5GXQ-L har nodnummer 352661 EchoLink.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO (utom vid bulletinsändning och vid trafik på den lokala talgruppen 2405174).
 • Inkommande anslutningar aktiverar automatiskt den "privata" talgruppen 2405174 på såväl SvxLink som DMR.
 • För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
SM5GXQ har även en DMR-brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO (utom vid trafik på den lokala talgruppen 2405174).
 • Inkommande anslutningar från talgrupp 2405174 aktiverar den "privata" talgruppen 2405174 på SvxLink.
 • Inga andra DMR-talgrupper bryggas med SvxLink.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Godtycklig talgrupp på DMR kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 96tg.
Talgrupp Beskrivning Nät
240 Sverige BM 2401
2405 SM5
24024 Sweden Link
240216 Sweden Hub
240717 SK7RFL lokal (tg 9)
2405174 SM5GXQ
2405174 SM5GXQ TGIF

Talgrupp 2405174 är bryggad mellan SvxLink, DMR BM, DMR TGIF och YSF 57839.

SM5GXQ har även en YSF-brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.
 • Inkommande anslutningar från reflektor 57839 aktiverar den "privata" talgruppen 2405174 på SvxLink.
 • YSF-reflektor 89207 (Sweden Hub) bryggas med SvxLink talgrupp 240216.
 • Nedanstående reflektorer passas statiskt.
 • Godtycklig YSF-reflektor kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 97rrrrr.
Reflektor Beskrivning Nät
89207 Sweden Hub YSF
18045 Sweden Link
46142 Sweden Link (old)
57839 SM5GXQ

Reflektor YSF57839 är bryggad mellan SvxLink, DMR BM, DMR TGIF.

SM5GXQ har även en D-star brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.
 • Inga D-star reflektorer bryggas med SvxLink.
 • Nedanstående reflektorer passas statiskt.
 • Godtycklig Reflektor kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 95rrr{mm}.
Talgrupp Beskrivning Nät
DCS010B SM X-link D-star
XRF699B SM Ragchew
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera noden.
 • Detta gäller inte om noden redan är upptagen.
Talgrupp för utgående anrop på SvxLink kan väljas manuellt med DTMF (91tg).
 • Vald talgrupp routas automatiskt till rätt Svx-Reflector.
 • Om noden startas med enbart bärvåg, aktiveras automatiskt talgrupp 2405174
    - SvxLink Sverige
    - SvxLink UK
    - Svxlink Thüringen Link
    - DMR BM 2401
    - DMR TGIF
    - SE SM5GXQ (57839) på YSF
Talgrupp för utgående anrop på SvxLink kan även aktiveras med nedanstående subtoner (1-4s PTT).
Talgrupp Subton Beskrivning
240 88,5 Hz Sverige
2400 67,0 Hz SM0
2402 146,2 Hz SM2
2403 250,3 Hz SM3
2404 151,4 Hz SM4
2405 91,5 Hz SM5
2406 118,8 Hz SM6
2407 225,7 Hz SM7
24073 210,7 Hz Kalmar Län
24078 79,7 Hz Öland
2405174 136,5 Hz SM5GXQ

Aktivering av talgrupp med subton kan endast ske i samband med aktivering av noden.
Efter att noden har aktiverats, spelar subton ingen roll.
Vid aktivering med bärvåg är första sändningspasset alltid lokalt.

Brusspärren öppnar på bärvåg (SIGLEV) f.n.

Aktiverad talgrupp gäller tills nedkopplingstonen hörs.
 • Fallande treklang efter 30 sekunders inaktivitet.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • Auto-QSY sker automatiskt från talgrupp 240 efter 3 minuters QSO.
 • Inblandade noder behöver inte göra något för att följa med i QSY't.
 • På ej inblandade noder fås meddelandet "QSY xx pending". Man kan nu trycka PTT inom 15s för att följa med i QSY.
 • Efter 15s hörs "QSY Ignored". Nu kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på bl a SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen (24020).
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK3SSA söndagar 21:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till talgruppen (24033).
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.


 

Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


 
SK7RN - Ölands Radioamatörer
 
 
 
 
Introduktion till SvxLink
Standard SvxLink kommandon och användning
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022
Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017