SK7RFL DMR

Mer info om DMR på Granudden.info

Repeatern driftsatt 2020-07-17

Talgrupper
TS 1 Nät Beskrivning
9 Brandmeister

Lokalt QSO

Länkad med BM 240717.
8   Reserverad för ev lokalt kluster
7 TGIF Prime

Lokalt QSO

Länkad med TGIF Prime 240717.
6 Brandmeister + FM

DMR-brygga

Länkad med BM 240721.
924 Brandmeister Svenska språket
927 Brandmeister Nordiska språk
91 Brandmeister World Wide
92 Brandmeister Europa
240 TGIF Sverige
2407 TGIF Distrikt 7
111 TGIF Europa
113 TGIF WorldWide, Engelska
114 TGIF WorldWide
31665 TGIF Thank God it's Friday
400000x TGIF

 

Talgrupp x
40000xx

 

Talgrupp xx
4000xxx

 

Talgrupp xxx
400xxxx

 

Talgrupp xxxx
40xxxxx

 

Talgrupp xxxxx
4xxxxxx

 

Talgrupp xxxxxx
5000240 TGIF Prime

Sverige

Talgrupp 240
5002407 TGIF Prime

Distrikt 7

Talgrupp 2407
5000111 TGIF Prime

Europa

Talgrupp 111
5000113 TGIF Prime

World Wide, Engelska

Talgrupp 113
5000114 TGIF Prime

World Wide

Talgrupp 114
5031665 TGIF Prime

Thank God it's Friday

Talgrupp 31665
500000x TGIF Prime

 

Talgrupp x
50000xx

 

Talgrupp xx
5000xxx

 

Talgrupp xxx
500xxxx

 

Talgrupp xxxx
50xxxxx

 

Talgrupp xxxxx
5xxxxxx

 

Talgrupp xxxxxx
80240 DMR+

Sverige

Talgrupp 240
17 DMR+ Nordiska språk
27 DMR+ Nordiska språk, Europa
1 DMR+ World Wide
2 DMR+ Europa
800x DMR+

 

Talgrupp x
80xx

 

Talgrupp xx
8xxx

 

Talgrupp xxx
TS 2   Beskrivning                                  
240 Brandmeister
Sverige  

2407

Brandmeister
Distrikt SM7  

24073

Brandmeister
Kalmar län

Inofficiell

240240

Brandmeister
National SM XLINK DCS010B YSF69683

2416

Brandmeister
Sweden Link DCS010E YSF24085

240216

Brandmeister
Sweden Hub DCS010J YSF80858

2410

Brandmeister
SSA-Bulletin DCS010D Tidsinställt

8

DMR+ Reflektor 4650 (Sverige)

Talgrupp 9 på TS 1 används för lokal trafik.
 • Tg 9 är länkad till 240717, som är SK7RFLs eget DMR-ID och repeaterns egna talgrupp.
 • Skillnaden är att tg 9 används lokalt på repeatern, medan tg 240717 används från Brandmeister.
 • De i närområdet som har egen hotspot, rekommenderas lägga in talgrupp 240717 statiskt.
 • Talgrupp 240717 kan även användas dynamiskt från andra repeatrar för att selektivt addressera SK7RFL.
 • Men direkt på SK7RFL repeater måste alltid talgrupp 9 användas.
Talgrupp 6 på TS 1 aktiverar den lokala DMR-bryggan mot Analog FM.
 • Tg 6 är länkad till 240721, som är DMR-bryggans eget DMR-ID.
 • Skillnaden är att tg 6 används lokalt på repeatern, medan tg 240721 används från Brandmeister.
 • Talgrupp 240721 kan även användas dynamiskt från andra repeatrar för att selektivt addressera SK7RFL och SK7RN analoga repeatrar.
 • Men direkt på SK7RFL repeater måste alltid talgrupp 6 användas.
Man kan lägga till dynamiska talgrupper, sk "user activation", genom att själv sända på önskad tg.
Avvikelser från de nationella rekommendationerna.
 • Talgrupp 91 (WW) och 92 (EU) finns inte statiskt på TS 1.
  • Initialt bedöms intresset för att alltid vara öppen för internationell trafik som relativt lågt. Det finns ändå möjlighet att aktivera dessa talgrupper dynamiskt.
 • Talgrupp 9 ligger istället på TS 1, medan det i rekommendationen står att den bör ligga på TS 2.
  • Vi prioriterar istället möjligheten att köra lokala QSOn, även om det skulle förekomma nationell trafik på någon statisk talgrupp.

Notera de talgrupper som genom BM2401 och DCS010 är sammanlänkade.

SvxLink och DMR använder ungefär samma numrering på sina talgrupper.
 • Det finns just nu ingen generell sammankoppling mellan dessa två nät.
  • Dock finns det ett fåtal talgrupper som är länkade via EchoLink. Se kortnummerlistan.
 • SK7RFL har dock en lokal DMR-brygga.
  • Bryggan fungerar endast på lokala QSOn samt bulletinsändningar.

Mer info om DMR på Granudden.info