SK5BN
Rubrik Beskrivning
SK5BN.se Repeaterns webbplats.
Kommandon på SK5BN Beskrivning av logikens kommandon och funktioner
Kortnummer Kortnummerlista för EchoLink
Bildspel 2021 Beskrivning av repeatersystemet
SK5BN SvxLink Dokument som beskriver funktionen.
SvxLink Beskrivning av SvxLink
Svx Portal Status för reflektornätet ("ostkustlänken")
EchoLink Beskrivning av EchoLink
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Installation och Konfiguration av SvxLink Script och exempel-config
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ
SK7RFL.se Utförlig beskrivning av SvxLink
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.
SvxLink Sverige Facebook-grupp
 
SK5BN 70 cm Repeater

FM - RU368 - 434,600

Obs: Analog FM över radio endast.

Följ SvxLink-trafiken över SK5BN Repeater i realtid


Sidan kan inte visa trafiken från DMR | YSF | D-star. Det finns en annan sida "Mottagarlistor" som har denna funktionalitet. Klicka på SK5BN..

 

Repeatern startas med
 • 1750 Hz i 250 ms
 • 82,5 Hz subton i minst 1s
 • DTMF 5
Repeatern startar efter att PTT släppts.
 • Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK5BN Repeater".
  • Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.
SK5BN-R har nodnummer 442707EchoLink.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.
 • Undantag för den lokala talgruppen.
 • För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
Efter 600ms följer det sedvanliga "pipet", 440 Hz i 100 ms.
 • Det är inget absolut krav att alltid invänta detta pip, men det rekommenderas.
 • Repeatern kommer även att identifiera sig var 10:e minut i samband med detta.
SK5BN är uppkopplad mot det svenska SvxReflektor-nätverket.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • SK5BN är även ansluten till andra reflektorer, t ex en internationell reflektor i UK samt Funknetz.de i Tyskland.
 • Godtycklig talgrupp kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 91tg.
 • Talgrupp som aktiveras manuellt från radiosidan routas automatiskt till rätt reflektor.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.
Talgrupp Beskrivning Reflektor
91 WW Svensk Nationell Reflektor
92 Europa
240 Sverige
24020 SK2SSA bulletin (söndagar 20:00)
2405 SM5
240501 SK5BN
24070 SK7SSA bulletin (söndagar 09:00)
24078 Clustertalgrupp SK7RFL - SK7RN
240515 SK5LW, Eskilstuna
240541 SK5RHQ, Västerås
91 WW UK Reflector
92 Europa
927 Norden
924 Svenska språket
240 Sverige
2405 SM5
240501 SK5BN
91 WW Funknetz.de
92 Europa
927 Norden
924 Svenska språket
240 Sverige
2405 SM5
240501 SK5BN
2 Inkommande EchoLink SK5BN
6 Inkommande DMR|YSF|D-star

Normalt kan endast en reflektor vara aktiv samtidigt, men
  - SK5BN bryggar talgruppen 2405 mellan det svenska och internationella SvxLink-nätet.
  - EchoLink, DMR och SvxLink kan vara aktiva samtidigt på talgrupp 240501.

Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO eller av trafik på någon annan talgrupp, händer ingenting.
 • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående lokalt QSO.
Talgrupp för utgående anrop väljs manuellt med DTMF (91tg).
Talgrupp kan även aktieveras med subton (CTCSS).

  240501   82,5 Hz
  240      88,5 Hz
  2400    123,0 Hz
  2402    146,2 Hz
  2403    141,3 Hz
  2404    151,4 Hz
  2405     91,5 Hz
  2406    118,8 Hz
  2407    156,7 Hz
 

Om inga kommandon ges, aktiveras default talgrupp.
 • SvxLink SE 240501
 • DMR BM 240501
 • DMR TGIF 240501
 • YSF "SE SK5BN" 24051
 • Första sändningspasset är alltid lokalt.
SK5BN har även en DMR-brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO (utom vid trafik på den lokala talgruppen 240501).
 • Inkommande anslutningar från talgrupp 240501 går fn endast ut lokalt på SK5BN.
 • Inga andra DMR-talgrupper bryggas med SvxLink.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Godtycklig talgrupp på DMR kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 96tg.
Talgrupp Beskrivning Nät
8 Östgötaclustret BM 2402
240 Sverige
924 Svenska språket
927 Norden
2405 SM5
240216 Sweden Hub
24053 Linköping
240240 DCS010B
240 Sverige TGIF
2405 SM5
240501 SK5BN

Talgrupp 240501 är bryggad mellan SvxLink SE, DMR BM, DMR TGIF och YSF 24051.

SK5BN har även en YSF-brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.
 • Inkommande anslutningar från reflektor 24051 går endast ut lokalt på SK5BN.
 • Nedanstående reflektorer passas statiskt.
 • Godtycklig YSF-reflektor kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 97rrrrr.
Reflektor Beskrivning Nät
89207 Sweden Hub YSF
24051 SK5BN

Reflektor YSF24051 är bryggad mellan SvxLink, DMR BM, DMR TGIF.

SK5BN har även en D-star brygga.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.
 • Inga D-star reflektorer bryggas med SvxLink.
 • Nedanstående reflektorer passas statiskt.
 • Godtycklig Reflektor kan tillfälligt väljas med DTMF-kommandot 95rrr{mm}.
Talgrupp Beskrivning Nät
DCS010B SM X-link D-star
XRF699B SM Ragchew
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera noden.
 • Detta gäller inte om noden redan är upptagen.
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Automatisk QSY sker efter 5 minuter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen (24020).
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SK5BN monitorerar även repeatrarna SK7RFL, SK7RN, SK5LW samt SK5RHQ.
 • Uppkoppling sker efter första sändningspasset på någon av dessa noder.

 


Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


 
Introduktion till SvxLink
Standard SvxLink kommandon och användning
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022
Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017