Studentnejlika

Wikipedia  
 

Studentnejlikan kallas ibland också för Brinnande Kärlek. Den är lättodlad och sprider sig gärna med frö.

2016

Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika {                Denna Studentnejlika har av allt att döma självsått sig här. Jag har i alla fall inte planterat den just här. }
Denna Studentnejlika har av allt att döma självsått sig här. Jag har i alla fall inte planterat den just här.
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }
Studentnejlika { }