Studentnejlika

Wikipedia  
 

Studentnejlikan kallas ibland också för Brinnande Kärlek. Den är lättodlad och sprider sig gärna med frö.

2007

Studentnejlika { Studentnejlika i förgrunden. }
Studentnejlika i förgrunden.
Studentnejlika {  }
Studentnejlika {  }
Studentnejlika {  }
Studentnejlika {  }
Studentnejlika {  }