Smörboll

Wikipedia  
 

Jag vet inte om Smörboll är rätta namnet, men jag fick den lilla plantan av min granne som trodde den hette så.

Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll {                Smörboll tror jag den kallas. Den är inte stor, även om det ser ut så i denna bild. }
Smörboll tror jag den kallas. Den är inte stor, även om det ser ut så i denna bild.
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll { }
Smörboll? { }