Ranunkler

Wikipedia  
 

Dessa köptes från Holland, men jag hade dem bara en säsong. De kanske måste övervintras frostfritt.

2005

Ranunkler { Mera ranunkler. Man undrar om dom kommer att klara sig över vintern. }
Mera ranunkler. Man undrar om dom kommer att klara sig över vintern.
Ranunkler { Ranunkler i närbild. }
Ranunkler i närbild.