Lupin

Wikipedia  
 

Jag hade tidigare mängder av Lupiner (Lupinus X Regalis), men idag finns  bara en planta. Den vilda Lupinen klassas i Sverige som en sk invasiv art som inte får/bör odlas.

2015

Lupin {  }
Lupin {  }
Lupin {  }
Lupiner {  }
Lupiner { Utanför växer Lupiner }
Utanför växer Lupiner
Lupiner { Här på utsidan av staketet kommer det snart att blomma Lupiner. }
Här på utsidan av staketet kommer det snart att blomma Lupiner.