Hortensia

Wikipedia  
 

Jag köpte tre olika sorter från Bakker i Holland och har dessa x2 i två olika 'rundlar'. Någon sort har dött ut. Den fryser vanligen ner varje år, men milda vintrar så kan den klara sig och få skott på grenarna - annars får den vanligen bara jordskott.

2007

Hortensia { Hortensia }
Hortensia
Hortensia { Hortensia }
Hortensia
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia.
 }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia i två grupper. }
Hortensia i två grupper.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia { Hortensia. }
Hortensia.
Hortensia {  }
Hortensia {  }