Fjärilsbuskar

Wikipedia  
 

Jag har i dagsläget 3 olika buskar. De börjar blomma i slutet av juli-augusti. De doftar underbart och drar till sig Fjärilar - därav namnet!

Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
SyrenBuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { Fjärilsbuske                }
Fjärilsbuske
Syrenbuddleja { Fjärilsbuske                }
Fjärilsbuske
Syrenbuddleja { Fjärilsbuske                }
Fjärilsbuske
Syrenbuddleja { Fjärilsbuske                }
Fjärilsbuske
Syrenbuddleja { Fjärilsbuske }
Fjärilsbuske
Syrenbuddleja { Lite oskarp bild men behöll den pga fjärilen :-) }
Lite oskarp bild men behöll den pga fjärilen :-)
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { }
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Buddleja { Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!                }
Man kan förstå varför den också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför! }
Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!
Syrenbuddleja { Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!                }
Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!
Syrenbuddleja { Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!                }
Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!
Syrenbuddleja { Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!                }
Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!                }
Den kallas även för Fjärilsbuske, och man förstår ju varför!
Fjärilsbuske { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske! }
Nu förstår jag varför detta också kallas Fjärilsbuske!
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja {                Här blir det #fjärilsbuskar och #riddarsporre }
Här blir det #fjärilsbuskar och #riddarsporre
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja {                Den kallas även Fjärilsbuske, av en anledning... }
Den kallas även Fjärilsbuske, av en anledning...
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja {                Väldoftande blommor! }
Väldoftande blommor!
Buddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Buddleia Davidii { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Syrenbuddleja { Syrenbuddleja kallas de också - mina vackra Fjärilsbuskar. }
Syrenbuddleja kallas de också - mina vackra Fjärilsbuskar.
Buddleja { Och dessa Fjärilsbuskar är vackra att se på också. }
Och dessa Fjärilsbuskar är vackra att se på också.
Fjärilsbuske { Tanken med att ha dessa Fjärilsbuskar, är att de doftar underbart. }
Tanken med att ha dessa Fjärilsbuskar, är att de doftar underbart.
Fjärilsbuske { En Buddleia i närbild. }
En Buddleia i närbild.
Fjärilsbuske { Fjärilsbuske - Budleia Davidii. Trodde inte jag skulle få några i år, men här är den första blomman. }
Fjärilsbuske - Budleia Davidii. Trodde inte jag skulle få några i år, men här är den första blomman.
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Syrenbuddleja { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuske { }
Budleja { Hur stavas det egentligen? }
Hur stavas det egentligen?
Budleja { }
Buddleja { }
Buddleia { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
BUddleja { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen. }
Observera fjärilen.
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { Observera fjärilen! }
Observera fjärilen!
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Fjärilsbuskar { }
Buddleja { }
Fjärilsbuske { I närbild. }
I närbild.
Fjärilsbuske { Min Buddleja börjar blomma. Doften går dessvärre inte att förmedla här! }
Min Buddleja börjar blomma. Doften går dessvärre inte att förmedla här!
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Fjärilsbuske { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }
Buddleja { }