Blåklint

Wikipedia  
  Centaurea cyanus

Blåklint är lätt att odla! Den är ettårig och fröna kan sås direkt på plats. Jag har tidigare haft Blåklint i olika omgångar. Men just nu har jag inga.

Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { Blåklint blir rätt snygga i närbild. }
Blåklint blir rätt snygga i närbild.
Klint { }
Klint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Klint { }
Klint { }
Klint { }
Klint { }
Blåklint { }
Sömntuta och Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Klint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Klint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint, Sömntuta { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Klint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { Blåklint är alltid vacker i närbild. }
Blåklint är alltid vacker i närbild.
Blåklint { Blåklint är alltid vacker i närbild. }
Blåklint är alltid vacker i närbild.
Blåklint { Blåklint är alltid vacker i närbild, fast den här är vit... }
Blåklint är alltid vacker i närbild, fast den här är vit...
Blåklint { Blåklint är alltid vacker i närbild. }
Blåklint är alltid vacker i närbild.
Blåklint { Blåklint är alltid vacker i närbild. }
Blåklint är alltid vacker i närbild.
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }
Klint { }
Sömntuta och Blåklint { }
Blåklint { }
Blåklint { }