Allium

Wikipedia  
 

I dagsläget har jag inte särskilt många Allium kvar. Jag har som synes nedan haft många olika varianter tidigare. Men de har helt enkelt dött ut, om detta nu är möjligt med just Allium - de brukar väl annars sprida sig.

En liten nackdel med Allium är att de ofta får väldigt vidlyftiga bladverk. Har man tänkt sig ha andra växter i samma rabatt kan detta blir ett problem.

2014

Allium Purple Sensation {  }
Allium Purple Sensation {  }
Allium Purple Sensation {  }