Ölandstok

Wikipedia  
 

Vad passar bättre att ha i en trädgård på Öland, om inte en Ölandstok?!
Ölandstok 2023

Ölandstok 2021

Ölandstok 2020

Ölandstok 2019

Ölandstok 2018

Ölandstok 2017

Ölandstok 2015

Ölandstok 2014

Ölandstok 2013

Ölandstok 2012