Ölandstok

Wikipedia  
 

Vad passar bättre att ha i en trädgård på Öland, om inte en Ölandstok?!

2020

Ölandstok { En enda liten blomma på min Ölandstok. }
En enda liten blomma på min Ölandstok.
Ölandstok { En enda liten blomma på min Ölandstok. }
En enda liten blomma på min Ölandstok.
Ölandstok { En enda liten blomma på min Ölandstok. }
En enda liten blomma på min Ölandstok.
Ölandstok { En enda liten blomma på min Ölandstok. }
En enda liten blomma på min Ölandstok.