SK7RN
Rubrik Beskrivning
SK7RN.se Repeaterns webbplats
Logik Beskrivning av logikens funktioner
Täckning Täckningskartor
Bildspel 2021 Beskrivning av repeatersystemet
SvxLink Beskrivning av SvxLink
Svx Portal Status för reflektornätet ("ostkustlänken")
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ
Så blir din analoga repeater uppkopplad Artikel på Amatörradionyheterna
Installation och Konfiguration av SvxLink Script och exempel-config
Att ligga på topp kostar på Artikel på Amatörradionyheterna
SK7RFL.se Utförlig beskrivning av SvxLink
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.
SvxLink Sverige Facebook-grupp

SK7RN repeaternät består av 3 repeatrar:

Böda - North - R6 - 145,750
Borgholm - Center - R2x - 145,6625
Mörbylånga - South - R1 - 145,625

Sedan 2020-06-15 är alla tre repeatrarna uppgraderade till SvxLink.
Repeatrarna är var för sig fristående, men sammankopplade med hjälp av analoga 70 cm länkar.
 • Lokal repeater startas med
  • 1750 Hz i 250 ms
  • 79,7 Hz subton i 1000ms - men det krävs inte subton för att kunna köra repeatern
  • DTMF *.
 • Repeatern startar efter att PTT släppts.
 • Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RN Repeater", följt av South | Center | North.
  • Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.
 • Vid första sändningspass på den nu startade lokala repeatern, startas även de andra två repeatrarna.
  • Talet släpps igenom och identifiering enligt ovan sker efter sändningspasset.
 • Det finns olika tonkaraktärer som anger vilken repeater som senaste sändning kom ifrån.
  • Denna signalering sker med Morse i relativt hög takt med frekvensen 1760 Hz. Nivån på denna ton är starkt dämpad för att inte störa för mycket.
  • Sändning från den egna repeatern indikeras med ett enkelt pip, eller bokstaven "E".
  • Sändning från annan repeater indikeras med
   • "S" för Mörbylånga
   • "C" för Borgholm
   • "N" för Böda
   • "A" för SK7RFL (Algutsrum)
   • "G" för SM5GXQ
   • "D" för DMR
   • "B" för SK5BN Norrköping
   • "L" för EchoLink
 • Efter varje sändningspass kommer en ton, 440 Hz i 100ms - fördröjd 600 ms.
  • Man behöver inte alltid invänta denna ton, men det rekommenderas.
  • Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.
SK7RN har ingen EchoLink.
 • Däremot kommer trafik att kunna höras när SK7RN är länkad till SK7RFL vid bulletinsändning.
SK7RN är uppkopplad mot det svenska SvxReflector-nätverket.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.
TalgruppBeskrivning
240 Samtliga anslutna repeatrar i Sverige
2407 SM7
24070 SK7SSA Bulletin
24073 Kalmar län (inofficiell än så länge)
24078 SK7RFL - SK7RN
2407364 Egen talgrupp
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO eller av trafik på någon annan talgrupp, händer ingenting.
 • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående QSO.
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Nu sker även en automatisk QSY efter 5 minuter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SK7RN monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
 • Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RN.


Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


 
 
Introduktion till SvxLink
Standard SvxLink kommandon och användning
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022
Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017