DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
*
Repeater ID. Startar även repeatern.
0*
Full repeater status: ID, tid, ev talgrupp.      Ej SvxLink standard
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
1 Aktivering av Papegoja. Avslutas med #.
5 Ger väder (METAR) för närmaste flygplats (Kalmar).
51 Ger väder för Kalmar Flygplats (ESMQ)
52 Ger väder för Ronneby Flygplats (ESDF)
53 Ger väder för Visby Flygplats (ESSV)
54 Ger väder för Växjö Flygplats (ESMX)
55 Ger väder för Norrköping Flygplats (ESSP)

 

Talgrupps-kommandon
Kommando Beskrivning
9

Deaktiverar alla talgrupper,.

Timeout 30 sekunder
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
91

Aktiverar egen talgrupp (8)

Ej SvxLink standard
91nr
Byt till talgrupp nr. Exempel nedan

910

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

Aktiverar scanning

91240

Talgrupp 240 Sverige
91240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
912407
Talgrupp 2407 SM7

92

Gör QSY (byt till privat tg).

Endast Ostkustlänken

93

Följ senaste QSY.

Endast Ostkustlänken
94nr Lägg till passning på talgrupp nr.
Genväg Beskrivning                                   (ej SvxLink standard)

0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

Aktiverar scanning

240

Talgrupp 240 Sverige
240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt

2407

Talgrupp 2407 SM7

Fullständig lista över kommandon finns på SK7RFL.se.

De standardkommandon som är utgråade, kan med fördel ersättas med de betydligt enklare genvägarna.

Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
När man ger talgruppskommandon från Mörbylånga eller Böda, sänds dessa vidare till Borgholm.
 • När ett talgruppskommando har tagits emot, sänds en kvittenston - 1000 Hz i 50 ms.
 • Skulle vidaresändningen till Borgholm misslyckas, fås efter en stund en 1000 ms lång ton 440 Hz. Prova igen isf.
 • Logiken kvitterar med tal, när kommandot är utfört.
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
 • Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
 • Genvägarna för talgruppsval är inte standard SvxLink.
Om inga kommandon ges, förblir QSOt helt lokalt.
 • Dock monitoreras repepeaterns egen talgrupp av SK5BN och SM5GXQ.
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
 • Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
Inkommande trafik på någon av de passade talgrupperna kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Detta gäller inte om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO eller av trafik på någon annan talgrupp.
  • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående QSO.
 • För att besvara ett inkommande anrop, behöver den lokale användaren inte utföra några kommandon.
Repeatern aviserar verbalt aktivering av talgrupp.
 • Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
 • Vid första sändning på talgruppen, identifieras även motstationens repeater med dess anropssignal.
 • Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Nu sker även en automatisk QSY efter 5 minuter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
Repeatern har en "egen talgrupp".
 • Egen talgrupp monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  • Därför finns inget speciellt kommando för att koppla sig mot dessa noder, utan det räcker med att egen talgrupp aktiveras.
 • Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.
  • Tänk på det om du vill anropa någon via SM5GXQ eller SK5BN.
 • Aktiveringen av denna talgrupp kan förhindras genom att
  • slå valfritt DTMF-kommando direkt efter start av repeatern.
  • ge kommandot 9 närsomhelst.
 • Kommandot 91 återaktiverar default-talgruppen.