EchoLink
Rubrik Beskrivning
EchoLink Webbplats
Download Ladda ner programmet
Kortnummer Lista över kortnummermakron
SvxLink EchoLink för Linux

 

EchoLink är ett nätverk av Internet-anslutna radionoder (Länkar och Repeatrar) samt användare.
  • Tillträde till systemet beviljas endast för licensierade sändareamatörer.
  • Validering krävs och vanligen måste man skicka in kopia på sitt tillstånd/cert.

Som användare kan man köra EchoLink både i sin dator och mobil.

För att ansluta mot radio, rekommenderar jag SvxLInk..
  • Programvaran körs under Linux och är mycket stabil.
  • Den kan utan vidare köras i en liten Raspberry Pi.
  • Bäst funktion får man om man integrerar EchoLink med repeaterlogiken.

På de repeatrar som jag managerar, har jag en gemensam Kortnummerlista över svenska repeatrar och länkar.

 

Analog och Digital Radio     (bildspel)
En jämförelse mellan SvxLink • DMR • D-Star • YSF
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022