Studentnejlika

Wikipedia  
 

Studentnejlikan kallas ibland också för Brinnande Kärlek. Den är lättodlad och sprider sig gärna med frö.
Studentnejlika 2022

Studentnejlika 2021

Studentnejlika 2020

Studentnejlika 2019

Studentnejlika 2018

Studentnejlika 2017

Studentnejlika 2016

Studentnejlika 2015

Studentnejlika 2014

Studentnejlika 2013

Studentnejlika 2012

Studentnejlika 2011

Studentnejlika 2010

Studentnejlika 2009

Studentnejlika 2008

Studentnejlika 2007

Studentnejlika 2006