Prästkrage

Wikipedia  
 

Denna har jag faktiskt inte köpt explicit, utan den har kommit in i min trädgård av misstag!
Prästkrage 2022

Prästkrage 2018

Prästkrage 2014

Prästkrage 2013

Prästkrage 2012

Prästkrage 2011

Prästkrage 2010

Prästkrage 2009

Prästkrage 2008

Prästkrage 2007