Lupin

Wikipedia  
 

Jag hade tidigare mängder av Lupiner (Lupinus X Regalis), men idag finns  bara en planta. Den vilda Lupinen klassas i Sverige som en sk invasiv art som inte får/bör odlas.

2017

Lupin { En sen Lupin. Lupinus x Regalis, Regnbågslupin.                }
En sen Lupin. Lupinus x Regalis, Regnbågslupin.