Basunlilja

Basunlilja  
Dessa Basunliljor är väldigt vackra och gör sig bra med himlen som bakgrund                  
2017-07-28 Basunlilja_0003  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Deras doft är underbar. Den går dock inte att förmedla här.  
2017-07-28 Basunlilja_0004  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
De blir väldigt höga och behöver bindas upp för att inte bli framtunga.  
2017-07-28 Basunlilja_0005  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Här är en annan sort av Basunlilja. Den ser nästan självlysande ut.  
2017-07-28 Basunlilja_0006  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
De verkar dessutom vara lite mera seglivade än andra liljor. De växer och växer och det kommer flera för varje år.  
2017-07-28 Basunlilja_0008  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Basunliljorna brukar komma några veckor efter de andra liljorna.  
2017-07-28 Basunlilja_0010  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Det är bra att kunna ha liljor i trädgården under hela juli månad.  
2017-07-28 Basunlilja_0012  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0014  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0015  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Man får nästan lägga sig på rygg på marken för att få en bra kameravinkel.  
2017-07-28 Basunlilja_0017  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Eler bara måtta med kameran utan att titta i sökaren, det brukar bli bra det också!  
2017-07-28 Basunlilja_0018  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0019  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0020  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0026  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
Visst är detta vackert!  
2017-07-28 Basunlilja_0027  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0028  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0029  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0030  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0031  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0032  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0033  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0042  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0044  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0045  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0046  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0047  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0049  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0050  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0051  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0052  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0053  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0054  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0056  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0057  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0059  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0062  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0063  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0064  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0065  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0066  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0104  
Granudden  
Färjestaden  
Öland Basunlilja  
                  
2017-07-28 Basunlilja_0105  
Granudden  
Färjestaden  
Öland