Kaprifol

Wikipedia  
 

Jag har tre olika sorter, och en av dem växer sig väldigt vidlyftig. Ett år lät jag den slingra sig runt husknuten och satte upp ett snöre i ett par krokar ovanför mina altanfönster. Idag täcker den hela altanen!

2012

Kaprifol { Min Kaprifol bara växer och växer. }
Min Kaprifol bara växer och växer.
Kaprifol { Och jag har fortfarande blommande Kaprifol. }
Och jag har fortfarande blommande Kaprifol.
Kaprifol { }
Krasse och Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { Min Kaprifol blommar för andra gången i år. Den börjar täcka mina altanfönster. }
Min Kaprifol blommar för andra gången i år. Den börjar täcka mina altanfönster.
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { Kaprifol }
Kaprifol
Kaprifol { Kaprifol }
Kaprifol
Kaprifol { Kaprifol }
Kaprifol
Kaprifol { Kaprifol }
Kaprifol
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }
Kaprifol { }