Honungslök

Wikipedia  
 

Detta är egentligen en Allium, men har en väldigt annorlunda blommställning. Den kommer tillbaka varje år.

Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }
Honungslök { }