Gladioler

Wikipedia  
 

Gladioler är på samma sätt som Dahlia en knölväxt som bör grävas upp varje höst. Däremot har jag lyckats få Gladioler att övervintra här på Öland.

2008

Gladioler { Men de flesta Gladiolerna bryts av eftersom de blir så höga. Jag kan ju inte vara där dygnet runt och skydda dem mot detta öde. }
Men de flesta Gladiolerna bryts av eftersom de blir så höga. Jag kan ju inte vara där dygnet runt och skydda dem mot detta öde.
Gladioler { Märkligt detta - Gladioler som blommar för fjärde året! }
Märkligt detta - Gladioler som blommar för fjärde året!
Gladioler { Dessa Gladioler låg dessvärre ner på marken, men jag har bundit upp dem. Några Gladioler hade gått av i regnet och blåsten. }
Dessa Gladioler låg dessvärre ner på marken, men jag har bundit upp dem. Några Gladioler hade gått av i regnet och blåsten.