Anemon

Wikipedia  
 

Dessa varade dessvärre bara en eller två säsonger.  Jag noterade inte heller det exakta namnet. Om jag minns rätt så köptes de från Bakker.

Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Höstanemon { Detta är en Höstanemon som jag hoppas blir större till nästa år. }
Detta är en Höstanemon som jag hoppas blir större till nästa år.
Höstanemon { }
Höstanemon { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }
Anemoner { }