Allium

Wikipedia  
 

I dagsläget har jag inte särskilt många Allium kvar. Jag har som synes nedan haft många olika varianter tidigare. Men de har helt enkelt dött ut, om detta nu är möjligt med just Allium - de brukar väl annars sprida sig.

En liten nackdel med Allium är att de ofta får väldigt vidlyftiga bladverk. Har man tänkt sig ha andra växter i samma rabatt kan detta blir ett problem.
Allium 2014

Allium 2013

Allium 2012

Allium 2011

Allium 2010

Allium 2009

Allium 2008

Allium 2007

Allium 2006

Allium 2005