Akleja

Wikipedia  
 

Dessa underbara blommor är väldigt lättodlade tycker jag. Detta oavsett om man köper färdiga plantor eller sår frön. De kan förskolas men även sås direkt på plats. Dessutom så kommer de att självså sig så du kommer att få massor av Aklejor så småningom! Speciellt den vanliga typen (Aquilegia Vulgaris). Pastellaklejan kan vara lite vanskligare, den bör nog förkultiveras.

Själv brukar jag alltid tillämpa metoden "hjälpa naturen på traven". Jag tar fröna och ser till att de hamnar på rätt ställe och myllar även ner dem en liten bit så de kan gro lättare!

2020

Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Pastellakleja { Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund. }
Nu håller solen på att försvinna bakom husknuten och det blir läge att ta bilder på Pastellaklejan med mörkare bakgrund.
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Pastellakleja { Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Pastellakleja { Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Pastellakleja { Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Pastellakleja { Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Pastellakleja {                Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Pastellakleja { Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer. }
Detta är en av mina favoriter. Pastellakleja 'McKana Giants'. Den finns i många olika färgkombinationer.
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { }
Akleja { Pastellakleja 'McKana Giants'.                }
Pastellakleja 'McKana Giants'.
Akleja { Pastellakleja 'McKana Giants'.                }
Pastellakleja 'McKana Giants'.
Akleja { Pastellakleja 'McKana Giants'. }
Pastellakleja 'McKana Giants'.
Akleja { Aklejan är vacker och här är årets första bilder.                }
Aklejan är vacker och här är årets första bilder.
Akleja { Aklejan är vacker och här är årets första bilder. }
Aklejan är vacker och här är årets första bilder.